Nisswa-stämman Dances 2000 - 2008
Sat night   2000
7:00      Skal Klubb - Dance instruction
8:00      Paul D & ASI
8:45      Hardingfelelag
9:30      Skål Klubb
10:15      Weedy Swedes
11:00      Nyckelharpalag

Sat night     2001
7 pm    Skandilous
7:30    Hardingfelelag
8:10    Skål Klubb
8:50    Finn Hall
9:30    ASI Spelmanslag
10:10    Nyckelharpalag
10:50    Cajsa,Örjan,Bosse

Saturday night  2002
7:00    T.C. Hardingfelelag
7:45    Skål Klubben
8:30    Finn Hall
9:15    Nyckelharpalag
10:00  Rättviks spelmanslag
11:30   Flukt

Sat night 2003
7:00      Finn Hall
7:45     Ole Olssons – dance mixers
8:15     T.C. Nyckelharpalag
9:00     ASI Spelmanslag
9:45     Skandilous
10:15   Hjärp Erik
10:45   the Odéns
11:15   Draupner

Sat night 2004 
7:00    T.C. Hardingfelelag
7:45    Ole Olssons - dance mixers
8:30    Skandilous
9:00    Minnesota Scand. Ensemble
9:30    Finn Hall
10:00    T.C. Nyckelharpalag
10:30    ASI Spelmanslag
11:00    Trolldom
11:15    Järvelän Pelimannit

Sat Night 2005
7:00    Skandilous
7:30    T.C. Nyckelharpalag
8:00    Ole Olssons - mixers
8:30    T.C. Hardingfelelag
9:00    Finn Hall
9:30    Två
10:00    Vestnes Qvartetten
10:45    Öj Pojkar/ASI Spelmanslag
11:30    Öj Pojkar/ASI Spelmanslag

Sat Night 2006
7:00    T.C. Hardingfelelag
7:30    T.C. Nyckelharpalag
8:00    Olle Olssons - mixers
8:30    Finn Hall
9:00    ASI Spelmanslag
9:30    Brodéns Kapell
10:05    Einar Eimhjellen's Gammaldans Orkester
10:45    Meiskarit
11:15    Magnus & Anders
11:25    Skatelövs spelmanslag

Sat Night 2007
7:00    Finn Hall
7:30    Ole Olssons - mixers
8:00    T.C.Hardingfelelag
8:30    T.C.Nyckelharpalag
9:00    Footnots
9:30    Huldra
10:00  Haugaard & Høirup
10:30  Hoag, Kelley, Pilzer
11:00  ASI Spelmanslag
11:30  Älvdalens spelmanslag

Sat Night 2008
7:00    Hütenanny
7:30    Hardingfelelag
8:00    Ole Olssons
8:30    Nyckelharpalag
9:00    Finn Hall
9:30    ASI Spelmanslag
10:00  Berntsons
10:30  Swedance Fiddlers
11:00  Solberg & Plassen
11:30  Jensen & Bugge